Jak dojechać

W Oklinach - daleko od szosy - ważne wskazówki, warto zapisać

Kiedy znajdziemy się już w Oklinach na asfaltowej drodze należy wypatrywać skrętu w drogę żwirową z drogowskazem "Mauda 1" oraz naszym oznaczeniem "Stajnia Okliny - Horsepark" - jadąc od Wiżajn (czyli Trasą nr 1) po prawej, ok 1 km za znakiem Okliny, jadąc od Hańczy (Trasą 2) po lewej stronie, ok 2 km za znakiem Okliny. Skręcamy w drogę żwirową, jedziemy nią ok 400 m i wypatrujemy po prawej stronie dwóch pierwszych gospodrstw i wciśniętej pomiędzy nie wąskiej drogi oznaczonej wiszącą na drzewie strzałką "Okliny 24". Tą dróżką skręcamy w prawo, jeszcze tylko kilometr, na górce, przy stercie kamieni skręcamy w lewo, droga ta kończy się na naszym podwórku :).

Trasy dojazdu z Suwałk:

Na ostatnim odcinku motoryzowani i rowerzyści mogą wybrać jedną z dwóch dróg dojazdowych o rzadko spotykanych walorach krajobrazowych. W Suwałkach należy kierowć się za tablicami informacyjnym wskazującymi drogę na Rutkę Tartak. Jest to droga krajowa nr 655, którą podążamy mijając granicę Suwałk, wieś Prudziszki i dojeżdżamy do Jeleniewa. Tu możemy wybrać jeden z dwóch wariantów dojazdu.

Trasa 1: Suwałki - Jeleniewo - Gulbieniszki - Smolniki - Rogożajny Wielkie - Okliny

Z Jeleniewa podążamy prosto drogą główną do wsi Gulbieniszki, za jej granicami otwiera się przepiękna panorama jezior kleszczowickich a my jedziemy stromym zjazdem aż do skrzyżowania z drogą oznakowaną drogowskazem "Smolniki" gdzie zgodnie z jego wskazaniem skęcamy w lewo. W Smolnikach podążamy drogą główną, aż do Rogożajn Wielkich.
Na skrzyżowaniu w Rogożajnach Wielkich skęcamy w lewo w drogę oznaczoną kierunkowskazem "Przerośl", po 4 kilometrach jesteśny na miejscu.

Trasa 2: Suwałki - Jeleniewo - Kruszki - Bachanowo - Hańcza - Okliny

W Jeleniewie skręcamy w lewo na wysokości kościoła w drogę w kierunku Kruszek, podążamy krętą drogą ze wspaniałym widokiem Suwalskiego Parku Krajobrazowego po prawej mijając wsie Szurpiły i Turtul W Kruszkach na skrzyżowaniu droga główna skęca w prawo, którą dalej jedziemy po górskich niemal serpentynach aż do Bachanowa.
Na rozjedzie dróg w Bachanowie wybieramy lewą drogę kierującą nas do wsi Hańcza.
W Hańczy skęcamy w prawo i jedziemy prosto mijając Mierkinie, Antosin i już jesteśny w Oklinach.

PKSem z Suwałk

Niestety nie jest łatwo. Do Oklin z Suwałk jeżdżą tylko trzy kursy w ciągu dnia. Atkualny rozkład jazdy autobusów znaleźć można na stronie PKS SUWAŁKI
Połączenia są tak zestawione, że na autobus do Oklin można zdążyć wysiadając z porannego pociągu Warszawa-Suwałki.